Organisatie | Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

Organisatie

Het bestuur van Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

 • Dhr. W.G.M. Megens (Wim) - Secretaris / Penningmeester
 • Dhr. A v.d. Veen (Ab) - Bouwkundige

 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel (SMD) werd in 1993 opgericht en nam het beheer van 26 kerktorens en 7 molens van de toenmalige gemeente Dongeradeel over. Rijk, provincie en met name de gemeente voorzien de stichting van de noodzakelijke financiële middelen. Er werd gekozen voor een zelfstandige stichting omdat deze in veel gevallen aanzienlijk slagvaardiger en daadkrachtiger kan optreden dan een overheid. En daadkracht was bij de start in 1993 inderdaad geboden: de kerktorens en molens verkeerden soms in slechte staat en in een enkel geval moest zelfs worden gevreesd dat het landschap een eeuwenlang kenmerkend oriëntatiepunt zou kwijtraken.

 

Het bestuur wordt ambtelijk ondersteund door medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân:

 • Dhr. M.J. Feenstra (Marco) - Ambtelijk secretaris / Technisch adviseur
  T: 0519-57 44 17 M: 06-10 51 73 41 E: m.feenstra@noardeast-fryslân.nl
 • Dhr. J. Dijkstra (Johannes) - Dagelijks onderhoud torens / subsidiespecialist monumenten
 • Dhr. S. Oosterhaven (Sietse) - Administratie

 

De kosten van de ambtelijke ondersteuning wordt de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel jaarlijks door de gemeente Noardeast-Fryslân in rekening gebracht.

 

Vrijwillige molenaars

Het bestuur mag zich verheugen met een flinke groep vrijwillig molenaars. In de lijst hieronder zijn per molen molenaars te bereiken. Bij hen zijn inlichtingen te krijgen omtrent openingstijden en bijzonderheden.

 

Dokkum - De Hoop

 • Warner Banga 0519-292139
 • Jan Holtkamp 058-2561553
 • Wietse Dijkstra
 • Hilko Hofstra
 • Sikko Hoekstra 06-23451070

 

Dokkum - Zeldenrust

 • Evert Dam 06-12893317
 • Karel Jongsma 06-15351615

 

Hantum - De Hantumermolen

 • Marijn van Tilburg 0519-295802

 

Metslawier - Ropta

 • Sytse Smits 06-630683376
 • Henny Vlasma 0519-589264 of 06-13290098
 • Leo Daane 06-51620119

 

Anjum - De Eendragt

 • Hendrik Kingma 050-3126670
 • Jan Wüst
 • Auke Bijlsma

 

Ezumazijl - De Gans

 • Harm Eelkema 0519-589551
 • Sikko Hoekstra 06-23451070

 

Holwerd - De Hoop

 • Sije Hoekstra 0519-562459

 

De vrijwillige molenaars ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.